ALLMÄN INFORMATION

Allmän information

Modeller: Classic Joe, Big Joe, Classic Joe Stand-Alone, Big Joe Stand-Alone och Joe Jr.

Skötsel av grillen

Din Kamado Joe-grill är tillverkad av högkvalitativa material så den kräver minimalt med allmän skötsel och underhåll. Det bästa sättet att skydda din Kamado Joe från yttre påverkan är att använda ett grillöverdrag.

Borttagning av aska

Kamado Joe Classic och Big Joe är försedda med system för enkel askrengöring. Före varje grillning med din Kamado Joe bör du röra om kolresterna i eldskålet med den medföljande askrakan för att få bort all lös aska. Lös aska faller ner genom eldgallret till asklådan. Dra ut asklådan och släng askan. Sätt tillbaka asklådan i grillens skål och grillen är klar för ny användning.
Grillens insida kräver utförligare rengöring en eller två gånger om året. Avlägsna eldringen och eldskålen and ta bort eventuella askrester och skräp som har samlats mellan grillens nederdel och dess invändiga keramiska komponenter. Rengör den invändiga ytan med en borste med plastborst, sedan kan du plocka eller dammsuga upp skräpet från grillens botten innan du sätter tillbaka de keramiska komponenterna.

Underhåll av banden

Kontrollera placeringen och åtdragningen av banden en eller två gånger om året. Använd en insexnyckel och en 10mm nyckel för att kontrollera om muttern är väl åtdragen. Det borde inte gå att vrida insexnyckeln lätt medan du håller muttern på plats med 10mm nyckeln. Om muttern sitter löst, dra åt den ordenligt. Om ett band inte är centrerat på tätningen, lossa bandet tillräckligt för att trycka tätningen tillbaka på plats. Du kan även placera en träkloss på bandet och knacka lätt på träet med en hammare tills bandet sitter rätt. Dra åt bandfästet med hjälp av en 10mm nyckel och en insexnyckel.

Mögel

Om din Kamado Joe-grill står oanvänd länge kan fukt samlas inne i grillen och synliga mögelfläckar uppstå på gallret eller invändiga keramiska ytor. Detta kan lätt åtgärdas eftersom Kamado Joe-grillarna är självrengörande. Använd INTE blekmedel eller andra rengöringsmedel. Dessa ger dålig smak åt maten.

Självrengöring

1. Fyll på grillkol och tänd det.
2. Sätt huvudgallret Divide & Conquer på plats med X-gallret i översta läget och med båda värmespridarskivor på X-gallret.
3. Öppna topp- och bottenventilen helt och låt temperaturen i grillen stiga till 315°C (600°F) medan kupan är stängd.
4. Håll temperaturen vid ca 315°C (600°F) i 15-20 minuter.
5. Stäng bottenventilen helt och vänta ytterligare i 15-20 minuter innan du stänger toppventilen.

Detta bränner bort eventuella matrester inne i din grill. Borsta gallret med en vanlig grillborste före nästa matlagning. Använd en mjuk borste på keramiska ytor för att få bort eventuella matrester. Dina värmespridarskivor borde också vara fria från inbrända matrester efter detta. Borsta dem med en mjuk borste efter rengöring. Om värmespridarskivorna blir smutsiga vid normal användning, vänd om dem med den smutsiga sidan nedåt vid nästa användningstillfälle och hettan från elden rengör denna sida av värmespridaren.

Justering av gångjärnsspänningen på din Big Joe

Gångjärnet på din Big Joe kan kräva spänningsjustering med tiden. Gångjärnet gör det så lätt som möjligt att lyfta upp kupan och håller den på plats i helt öppet läge.
Stäng kupan helt.

Stå med ansiktet vänt mot grillens baksida och dra åt de två största bultarna nederst på gångjärnshöljets baksida med hjälp av en 10mm insexnyckel.
Kontrollera att kupan står stadigt i helt öppet läge. Om inte, stäng kupan, dra åt de två bultarna och kontrollera igen. Om kupan fortfarande inte fixeras stadigt i helt öppet läge efter full åtdragning av de två bultarna, kontakta Kamado Joe för reservfjädrar och monteringsinstruktioner.

Värmespridare och pizzasten

1. Låt keramiska ytor svalna ned helt före rengöring.
2. Torka bort matrester med en borste och förvara torrt.

Får INTE placeras på bord eller ytor som inte är värmetåliga.
De keramiska skivorna får INTE användas för matlagning på en spishäll.
Använd INTE olivolja eller annan matolja för behandling.
Använd INTE kemiska rengöringsmedel eller tvål och vatten.
Lägg INTE skivorna i blöt i vatten. Detta kan orsaka sprickbildning vid nästa användning.

TÄTNINGSBYTE

Din Kamado Joe-grill är försedd med ett fabriksmonterat högkvalitativt tätningssystem. Tätningsmaterialet åldras med tiden vid normal användning. Beroende på hur mycket grillen används kan det utsatta tätningsmaterialet på skålen, kupan och kupans topp behöva bytas vartannat eller vart tredje år.

Att byta tätningar:

 1. Avlägsna grillgallren och de invändiga keramiska komponenterna från din Kamado Joe-grill.
 2. Skär itu tätningen med ett rakblad eller en mattkniv så att den går att lyfta upp.
 3. Lyft upp tätningen och skrapa ytan under den med en färgskrapa eller ett rakblad för att få bort så mycket tätningsmaterial som möjligt.
 4. Fortsätt runt grillens skål tills allt tätningsmaterial är borta.
 5. Upprepa stegen 2–4 för att avlägsna tätningsmaterialet från kupans nederkant.
 6. Stäng kupan och avlägsna toppventilen i gjutjärn.
 7. Upprepa stegen 2–4 för att få bort allt tätningsmaterial från kupans topp.
 8. Borsta alla kontaktytor för tätningar med en mjuk handstålborste eller en stålborste för borrmaskin för att få bort så mycket av tätningsresterna och limmet som möjligt.
 9. Rengör grillens insida med en mjuk borste och se till att få bort allt skräp.
 10. Torka alla kontaktytor för tätningar med en ren trasa och lite aceton för att få bort eventuella limrester.
 11. Mät och skär ut en 61 cm långt stycke från din tätningdrulle och dra av limskyddet så att limmet blottas.
 12. Placera denna längd av tätningsmaterial på kupans topp. Använd ett rakblad eller en mattkniv för att skära av överflödigt material och minimera glipan. En mycket liten överlappning är tillåten.
 13. Vik resten av tätningsmaterial precis i två och skär av tätningen så att du har två precis lika långa längder.
 14. Dra av limskyddet lite åt taget och sätt fast tätningen runt överkanten av grillens skål. Sträck INTE på tätningsmaterialet. Försök i stället att trycka ihop det lite.
 15. När du har kommit hela vägen runt skålens överkant, skär av överflödigt material och undvik glipor i tätningsmaterialet.
 16. Upprepa steg 15–16 för att byta ut tätningsmaterialet på kupan.
 17. Stäng kupan och låt grillen stå stängd i minst en timme.
 18. ”Om du efter tätningsbyte upptäcker en liten glipa mellan tätningarna på grillens framsida bakom handtaget, oroa dig inte. Tätningen kommer att sätta sig när materialet trycks ihop.”
 19. Sätt tillbaka de invändiga keramiska komponenterna i din Kamado Joe-grill.
 20. Elda i eldskålen och låt grillen värmas upp till 177°C (350°F) medan topp- och bottenventilen är helt öppna. Öppna INTE kupan under tiden.
 21. När grillens temperatur uppnår 177°C (350°F), stäng topp- och bottenventilen helt och låt grillen svalna ned till omgivningstemperaturen. Öppna INTE kupan i minst 12 timmar.

OBS! Undvik att få fett- eller såsdroppar och andra matstänk på tätningar under matlagning. Dessa kan orsaka antändning av tätningar vid hög temperatur och klibbiga fläckar (t ex såser) kan få tätningar att klibba ihop och komma loss när du öppnar kupan.