GARANTI

Tillverkad för att hålla livet ut.

Gäller modeller: ClassicJoe, ClassicJoe Stand Alone och BigJoe

BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI FÖR KERAMISKA KOMPONENTER

Kamado Joe garanterar att alla keramiska detaljer på denna grill och rökgrill av Kamado Joe är fria från material- och tillverkningsfel så länge den ursprungliga köparen äger grillen.

5 ÅRS GARANTI FÖR METALLDETALJER

Kamado Joe garanterar att alla metall- och gjutjärnsdetaljer på denna grill och rökgrill av Kamado Joe är fria från material- och tillverkningsfel i fem (5) år.

3 ÅRS GARANTI FÖR VÄRMESPRIDAREN OCH PIZZASTENEN

Kamado Joe garanterar att värmespridarens ram och keramisk(a) platta/plattor samt pizzastenen på denna grill och rökgrill av Kamado Joe är fria från material- och tillverkningsfel i tre (3) år.

1 ÅRS GARANTI FÖR TERMOMETERN OCH TÄTNINGAR

Kamado Joe garanterar att termometern och tätningarna på denna grill och rökgrill av Kamado Joe är fria från material- och tillverkningsfel i ett (1) år.

NÄR BÖRJAR GARANTIN GÄLLA?

Garantin gäller från och med det ursprungliga köpdatumet och gäller endast den ursprungliga köparen. Du bör registrera din grill för att garantin ska gälla.
Vid ett material- eller tillverkningsfel som upptäcks under den aktuella garantitiden vid normal användning och underhåll kommer Kamado Joe efter eget gottfinnande att antingen byta ut eller reparera den defekta komponenten, utan kostnad för själva komponenten. Denna garanti omfattar inte arbetskostnader eller andra kostnader relaterade till service, reparation eller användning av grillen. Kamado Joe betalar alla fraktkostnader för garantidetaljer.

VAD OMFATTAS INTE AV GARANTIN?

Garantin omfattar inte skada till följd av missbruk av produkten eller dess användning för något annat ändamål än det avsedda, skada till följd av fel användning, ihopmontering, underhåll eller installation, skada orsakad av olyckor eller naturkatastrofer, skada orsakad av ej godkända tillbehör eller modifieringar eller transportskada. Garantin omfattar inte skada till följd av normalt slitage vid användning av produkten (t ex repor, bucklor, märken och hack) eller förändring av grillens utseende som inte påverkar dess funktion.

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ÄR EXKLUSIV OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL GARANTI RÖRANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL. GILTIGHETSTIDEN FÖR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE ALL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI RÖRANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL ÄR UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAD TILL GARANTIPERIODEN AV RESPEKTIVE KOMPONENT.

Vissa delstater godkänner inte begränsningar av längden av underförstådd garanti så det är möjligt att det ovan angivna inte tillämpas på dig.

KÖPARENS EXKLUSIVA GOTTGÖRELSE FÖR BROTT MOT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI BEGRÄNSAS ENLIGT HÄR ANGIVNA VILLKOR TILL BYTE. KAMADO JOE ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR NÅGON SÄRSKILD, OAVSIKTLIG ELLER FÖLJDSKADA. Vissa delstater godkänner inte uteslutande eller begränsning av särskilda, oavsiktliga eller följdskador så det är möjligt att det ovan angivna inte tillämpas på dig.

VAD GÖR GARANTIN OGILTIG?

Köp av en Kamado Joe produkt via ej auktoriserad återförsäljare gör garantin ogiltig. En ej auktoriserad återförsäljare definieras som men är inte begränsad till förmånsklubbar, stormarknader eller annan återförsäljare som saknar uttryckligt tillstånd från Kamado Joe att sälja Kamado Joes produkter.